Perjalanan Si Tua dalam Novelet “Sebuah Mimpi Buat Hari Tua”: Suatu Penelitian Gerontologi   (The Journey of the Old in the Novelette “Sebuah Mimpi Buat Hari Tua”: A Gerontolgy Study)   Mohamed Nazreen Shahul Hamid mohamednazreen25@gmail.com   Md. Salleh Yaapar mdsalleh@USM.MY   Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia. Abstrak Shahnon Ahmad ialah seorang penulis […]