CONTENTS

Conflict Resolution in Syair Sultan Maulana

Wan Roshazli Wan Razali [Abstracts and ReferencesFull Text (PDF)]

Analisis terhadap Penghujahan Al-Raniri dalam Kitab Fathul Mubin Alal Mulhidin terhadap Golongan Wujudiah

Mohamad Nasrin Mohamad Nasir  [Abstracts and References|Full Text (PDF)]

Jugun Ianfu in Literary Works: A Femicide Reading

Siti Hajar Che Man, Nor Atikah Zaki [Abstracts and ReferencesFull Text (PDF)]

Komik Selendang Siti Rugayah: Suatu Bacaan Hermeneutik Kerohanian

Julina Ismail, Md. Salleh Yaapar [Abstracts and ReferencesFull Text (PDF)]

The Alchemy of Happiness in Noordin Hassan’s “Tonight, The Turtles Cry”

Aimillia Mohd Ramli [Abstracts and ReferencesFull Text (PDF)]

Pemartabatan Wanita dalam Novel Matriark daripada Perspektif Feminis oleh Cheri Register

Norhayati Ab Rahman [Abstracts and ReferencesFull Text (PDF)]

Perenungan Diri dari Sisi Pendekatan Seni dalam 77 Tuju: Siri Ingatan kepada Kawan Karya Zaen Kasturi

Mawar Safei, Qurratul ‘Ain Abdul Rahim [Abstracts and ReferencesFull Text (PDF)]

Comments are closed.